اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

خطوط تولید

طراحی و اجرای اتوماسیون خطوط تولید
اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون برای خطوط مکانیزه یا دستی با هدف کاهش نیروی انسانی، افزایش بهره وری یا افزایش بازده تولید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید