اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

مانیتورینگ صنعتی

برنامه نویسی تخصصی مانیتورینگ صنعتی و اسکادا طبق استاندارد ISA 101
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بخش های مختلف واحدهای صنعتی (اعم از مجزا و غیرمجزا) و نمایش آنها با فرمت های خاص روی صفحه نمایش

مانیتورینگ صنعتی تحت وب