ماشین آلات دارو سازی

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات دارو سازی

فیلینگ

کپینگ

پکینگ

فرمانتور استیل و شیشه ای