اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

ماشین آلات بسته بندی

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات بسته بندی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با سرعت های مختلف

ساخت ماشین آلات بسته بندی با انواع سایز و حجم مختلف

طراحی مهندسی قطعات و تجهیزات

طراحی قوی برق و کنترل

نقشه های مکانیک و برق کامل و جامع

طراحی سه بعدی دستگاه در ابتدا

استفاده از برنامه های موشن کنترل