اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی و ساخت ربات صنعتی ۶ محور

ربات های صنعتی خاص

طراحی و ساخت ربات های صنعتی ۶ محور
طراحی برق و مکانیک طبق استاندارد
طراحی مناسب با هر خطوط تولیدی
تیچ کردن بسیار آسان
با دقت و سرعت فوق العاده
طراحی برق و مکانیک داخلی بوده و امکان گارانتی کردن تا یکسال و خدمات
قابلیت نصب ویژن کنترل و بینایی ماشین برای تشخیص جهت و اندازه محصول و جابه جایی قطعات در نقطه های مشخص شده و کنترل کیفیت محصولات