اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی و ساخت ربات صنعتی با شش درجه آزادی

طراحی و ساخت ربات صنعتی با شش درجه آزادی توسط تیم رباتیک پارس گستر صنعت

طراحی و ساخت ربات های خاص و ربات های با ۶ درجه آزادی

طراحی مطابق خطوط تولیدی و مورد نیاز شما

طراحی و ساخت گریپرها

طراحی مکانیزم های خاص

تیچ کردن سریع و آسان بدون نیاز به دانش برنامه نویسی

سیستم کنترلی به روز