اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی و ساخت ربات تزریق پلاستیک

ربات ها در خطوط تولید کمک به روشد و افزایش کیفیت تولید می شوند.

در این راستا با توجه به توانمندی شرکت اقدام به تولید و طراحی ربات تزریق پلاستیک کرده است.

متفاوت و سرعت بالا