اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی و ساخت تجهیزات جهت Flying Shear , Rotary Shear

Flying Shear چیست :

مکانیزمی که برای خط های که نیاز ندارند توقف داشته باشند و یا اینکه توقفات باعث خطا در کارکرد سیستم یا معیوب شدن محصول  مورد استفاده قرار می گیرد.

به این صورت که مکانیزم با خط همزمان شده با محصول حرکت کرده کار مورد نظر انجام شده و سریع به نقطه اولیه برمیگردد و این حرکت تکرار می شود.

کاربرد این مکانیزم

  1. برش
  2. پرکردن
  3. جای گذاری
  4. و…

برش :

در این مکانیزم برای برش اره که سوار  مکانیزم هستش روشن شده با سرعت محصول همزمان شده و برش انجام می شود و به نقطه ابتدایی برمی گردد تا نقطه بعدی را برش دهد

 

پرکردن :

در این مکانیزم برای پرکردن ظرف فیلینگ یا شیر و شلنگ ها به مکانیزم وصل شده با سرعت حرکت ظروف همزمان شده و شیر برقی باز شده فیلینگ انجام شده شیر برقی بسته و سریع به جای خود برمی گردد.

در مورد جای گذاری قطعه و یا حتی ظرف در خط نیز به همین صورت عمل می کند.

 

فواید این مکانیزم

  • خطاهای برش به شدت کاهش یافته و محصول یکدست را میبینیم.
  • اصطکاک کم شده و تجهیزات عمر بهتری دارند .
  • سرعت و راندمان بالا رفته
  • و…

 

ما در مجموعه اماده طراحی و ساخت این مکانیزم با برنامه کنترلی دقیق هستیم.

در صورتی که مجموعه های ماشین ساز نیز بخواهند روی دستگاه هایشان اضافه کنند اماده همکاری به صورت طراحی کامل  مکانیکی و کنترلی و یا فقط طراحی سیستم برق و کنترلی هستیم.