اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی و ساخت انواع سورتر ارتعاشی

طراحی و ساخت انواع سورتر های ارتعاشی برای جداسازی و مرتب کردن قطعات و حرکت به یک سو برای اولین با به صورت تخصصی در ایران توسط پروه پارس گستر صنعت
سرعت بالا
قطعات مختلف
در صورت نیاز همراه با ویژن کنترل برای چک کردن قطعات نهایی