اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

فرایند طراحی مهندسی

طراحی مهندسی در صنعت امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن نقطه آغازین اغلب فعالیت های مهندسی بوده و تاثیرش بر اکثر مشاغل مهندسی در یک شرکت به وضوح قابل رویت است. از تدوین کنندگان دستورالعمل های ساخت در بخش مهندسی، تا تامین کنندگان مواد خام، قطعات و مجموعه های پیش ساخته و خدمات مورد نیاز در بخش تامین، تا کارکنان و پیمانکاران ساخت، بازرسی، نصب و راه اندازی در بخش اجرا، همگی اطلاعات وروردی خود را از بخش طراحی دریافت می کنند.

فرایند طراحی

فرایند طراحی را به طور ساده می توان چنین تعریف نمود: “طراحی تدوین برنامه ای به منظور برآوردن نیازی است.” طراحی در زمینه های مختلفی به کار می رود که از جمله آن می توان به طراحی لباس، طراحی دکوراسیون، طراحی فرایند، طراحی مهندسی و سایر موارد اشاره نمود. به طور خلاصه فرایند طراحی را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم نمود:

  • تجزیه و تحلیل مساله
  • تحقیق در انواع راه حل های ممکن
  • انتخاب و تحلیل راه حل نهایی
  • مستندسازی نتایج

 

طراحی مهندسی

کتاب مرجع استاندارد طراحی ماشین، فرایند طراحی مهندسی را چنین تعریف نموده است: “فرایند طراحی مهندسی استخراج مجموعه ای از مشخصات سازه، دستگاه و یا فرایندی است که ایجاد و عملکرد سیستم تحت این مشخصات به رفع نیاز های اولیه منتهی خواهد شد.