اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

ساخت ربات همکار کبات Cobot

طراحی و ساخت ربات های همکار و ربات های خاص توسط تیم مهندسی پارس گستر صنعت
طراحی برق و مکانیک
طراحی با داکیونت های کامل
برنامه نویسی قدرتمند
استفاده از ویژن کنترل (بینایی ماشین)

کبات ها یا روبات های مشترک ، روبات هایی هستند که قصد دارند در یک فضای مشترک با انسانها تعامل برقرار کنند یا در مجاورت نزدیکی با امنیت کار کنند. کبات ها برخلاف روبات های سنتی به گونه ای طراحی شده اند که به طور مستقل با ایمنی تضمین شده با انسان کار کنند.
ایمنی کبات ممکن است به مواد ساختمانی سبک ، لبه های گرد و محدودیت در سرعت یا نیرو تکیه کند. برای اطمینان از همکاری خوب ، ایمنی ممکن است به سنسورها و نرم افزارها خاص نیاز داشته باشد.

PGSI Robots