ساخت ربات اسکارا SCARA

طراحی و ساخت ربات های اسکارا توسط تیم مهندسی
اسکارا نسبت به ربات‌های کارتزین مشابه، سریع‌تر و تمیزتر است. داشتن یک پایه و نصب آسان و بدون مانع و نیاز به فضای نصب کم از ویژگی‌های این ربات هستند.