اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

اینورتر

اینورتر درایو AC نیز گفته می شود.اینورتر ها سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل می کند بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور تغییر کند و کاهش یابد.اینورتر ها در دو دسته ی تک فاز و سه فاز هستند البته از نظر ورودی تک فاز و سه فاز اند، خروجی همه ی آن ها سه فاز می باشد.انواع و برندهای مختلفی از اینورتر وجود دارد.

مزیت استفاده از اینورتر:

در صورت استفاده از اینورتر مصرف انرژی کاهش می یابد و در نتیجه هزینه برق نیز کاهش پیدا می کند.

با اینورتر امکان تغییر سرعت موتور، امکان تغییر جهت حرکت موتور و امکان کنترل از راه دور وجود دارد.

اینورتر از موتور در برابر بار اضافه محافظت می کند و در شرایطی که ولتاژ ورودی تغییر پیدا کند موتور می تواند کار کند.

راه اندازی اینورتر به صورت ورودی دیجیتال

راه اندازی اینورتر به صورت آنالوگ

راه اندازی اینورتر به صورت شبکه های اترکت ، اترنت ، Rs485

کنترل به صورت PID