اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC ماشین آلات فیلینگ و سیلینگ آمپول

برنامه نویسی PLC ماشین آلات فیلینگ و سیلینگ آمپول

یکی دیگر از فعالیت های مجموعه برنامه نویسی PLC ماشین آلات فیلینگ و سیلینگ آمپول می باشد.

برنامه نویسی تخصصی و قدرمند PLC

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.