اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه های WFI و CIP داروسازی

برنامه نویسی PLC دستگاه های WFI و CIP داروسازی

ما در مجموعه یکی از پروژه های که در زمینه صنایع داروسازی انجام می دهیم برنامه نویسی PLC دستگاه های WFI و CIP داروسازی می باشد.

اورهال و تعویض تابلو قدیمی با جدید وایرینگ مرتب و طبق نقشه

برنامه نویسی تخصصی PLC برای کنترل بهتر روی سیستم های اب تمیز و WFI  دستگاه های داروسازی

مانستورینگ حرفه ای

برنامه نویسی تخصصی قدرتمند

امکان تغییرات در برنامه و اضافه کردن آپشن های به دستگاه

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.