اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه های فرمانتور

برنامه نویسی PLC دستگاه های فرمانتور و بیورکتور

ما در مجموعه یکی از پروژه های که در زمینه صنایع داروسازی انجام می دهیم برنامه نویسی PLC دستگاه های فرمانتور می باشد.

اورهال و تعویض تابلو قدیمی با جدید وایرینگ مرتب و طبق نقشه

برنامه نویسی PLC به روز و قدرتمند کنترلی برای دستگه های فرمانتور شیشه ای و یا بزرگ استیل

کنترل دقیق پارامترهای

دما به صورت PID  و خیلی دقیق

Ph به صورت PID و خیلی دقیق

DO

لول کنترل و فوم کنترل

فشار داخل مجموعه به صورت PID

استفاده از سیستم های به روز زیمنس که دستگاه کنترلی دقیق برای نگهداشتن روی تنظیمات عددی که انجام داده اند.

در فرمانتورهای شیشه ای فقط کنترل فرمانتور را داریم و در فرمانتورهای بزرگ و استیل از مراحل CIP و SIP  و فرمانتور و انتقال مواد همهگی تحت برنامه نویسی دقیق انجام می دهیم.

امکان تغییرات در برنامه و اضافه کردن آپشن های به دستگاه

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.