اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه های خاص

برنامه نویسی PLC و راه اندازی دستگاه های خاص

یکی از فعالیت مجموعه برنامه نویسی دستگاه های خاص و راه اندازی این ماشین آلات می باشد.

طراحی سیستم های برق و کنترلی ، تهیه نقشه های کنترلی

تهیه چارتی از برنامه

برنامه نویسی تخصصی PLC و موشن کنترل های خاص

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.