اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه مونتاژ ولو

برنامه نویسی PLC دستگاه مونتاژ ولو

برنامه نویسی تخصصی PLC  و یا اورهال و تعویض تابلو قدیمی با جدید وایرینگ مرتب و طبق نقشه

برنامه نویسی دقیق سیستم های اتوماتیک مونتاژولو با چندین سورتر که تمامی قطعات روی محصول گذاشته و تست هر قطعه انجام شود از قبیل فنرها و واشرهای بیرونی داخلی و استم و تست نشتی

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد رسپی جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

امکان ارتباط مستقیم مانیتورینگ با واحد تولید و کنترل کیفی  برای دیدن اتفاقات

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.