اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه تست آینه خودرو

برنامه نویسی PLC دستگاه تست آینه خودرو

ما در مجموعه یکی از پروژه های که در زمینه صنایع خودروسازی و قطعه سازی انجام می دهیم برنامه نویسی PLC و راه اندازی دستگاه تست آینه خودرو  می باشد.

برنامه نویسی تخصصی PLC دستگاه های تست آینه خودرو

طراحی سیستم و تهیه نقشه برق و کنترلی

سیستم مانیتورینگ کامل ببا مشخص کردن تمام مراحل تست

ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.