اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC دستگاه اتوکلاو

برنامه نویسی PLC و راه اندازی اتوکلاو

ما در مجموعه یکی از پروژه های که در زمینه مواد غذایی و داروسازی انجام می دهیم برنامه نویسی PLC دستگاه های اتوکلاو می باشد.

اورهال و تعویض تابلو قدیمی با جدید وایرینگ مرتب و طبق نقشه

برنامه نویسی قدرتمند PLC و برنامه جدید مانیتورینگ و HMI

تنظیم دما و فشار به صورت دقیق از پیش گرم شدن و مرحله گرم شدن ، پروسه استریل و  خنک سازی محصول تحت کنترل دقیق PID

بعضی از محصولات که درب انها در حین اتوکلاو باز می شود ما با متد جدید و کنترل دقیق ان مشکل را مرتفع کرده ایم.

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد رسپی جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

امکان ارتباط مستقیم مانیتورینگ با واحد تولید و کنترل کیفی  برای دیدن اتفاقات در اتوکلاو

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.