اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC تست خستگی روی قطعات

برنامه نویسی PLC تست خستگی روی قطعات

ما در مجموعه یکی از پروژه های که در خودروسازی و قطعات  انجام می دهیم برنامه نویسی PLC تست خستگی روی قطعات می باشد.

اورهال و تعویض تابلو قدیمی با جدید وایرینگ مرتب و طبق نقشه

برنامه نویسی تخصصی PLC  تست خستگی روی قطعات

امکان نمایش تغییرات

در صورتی که دستگاه به صورت هیدرولیک باشد تنظیم و کنترل برای ایجاد فشار مناسب روی قطعات

در صورتی که از سیستم سروو موتور و بال اسکرو استفاده شود که کنترلی بهترو دقیق تر با امکان بهتری در این دستگاه ها می باشد.

تست خستگی به دلیل طولانی بودن مدت تست ما برنامه نویسی دقیق روی کنترل فشار بر روی قطعات داریم.

امکان تغییرات در برنامه و اضافه کردن آپشن های به دستگاه

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.