اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی موشن کنترل Motion Control

برنامه نویسی موشن کنترل (Motion Control)

مکانیزم های حرکتی پرسرعت

اپلیکیشن های خاص

برنامه نویسی تخصصی Flying Shear
موشن کنترل چیست:
برای کنترل دقیق تر سروو موتورها برای حرکتی روانتر و قابلیت کنترل بهتر نیاز به یک سیستم کنترلی بهتر از PLC هستیم که هم قابلیت های PLC را حفظ کنیم و هم حرکتی دقیق تری داشته باشیم که در این صورت نیاز به یک سیستم موشن کنترل می باشد.
تحت شبکه های EtherCAT و …