اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی سیستم های پردازش تصویر صفحه کلاچ خودرو

برنامه نویسی سیستم های پردازش تصویر صفحه کلاچ خودرو

امکان پردازش و صحت سنجی بودن قطر ، پرچ ، فنرها و بالشتکها  و پین های روی دیسک است

قطعه روی دستگاه گذاشته می شود بعد از پردازش تمام موارد بالا تست و گزارش داده می شود.

افزایش دقت در تست