اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی ربات های یا مکانیزم های خط ابکاری

برنامه نویسی ربات های یا مکانیزم های خط ابکاری

یکی دیگر از فعالیت های شرکت برنامه نویسی PLC  یا موشن ربات ها و یا مکانیزم های حرکت قطعات روی خطوط ابکاری می باشد.

سرعت و دقت بالا

نداشتن برخورد

برنامه ای ایمن

زمان بندی حرکتی مناسب

و …

برنامه نویسی مانیتورینگ و ذخیره داده ها ( در مواردی خاص روی SQL هم ذخیره سازی انجام می دهیم)

امکان ایجاد برنامه جدید و ذخیره انها

منو فارسی و یا انگلیسی

برنامه PLC  طبق استاندارد IEC   و تگ گذاری و کامنت نویسی مناسب برای عیب یابی بهتر

سیستم های که ما استفاده می کنیم از تجهیزات زیمنس می باشد.

یکسال گرانتی برنامه

تحویل سورس برنامه و آموزش عیب یابی

آموزش اپراتوری به نفرات

با ما به روز باشد.