اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی ربات صنعتی

برنامه نویسی ربات ها با شبکه اترکت بدون محدودیت محور توسط تیم مهندسی پارس گستر صنعت برای اولین بار در ایران اجرا می شود.
برنامه ای تخصصی برای ربات ها
برنامه همراه با ویژن کنترل
برنامه همراه با آموزش به ربات
متناسب با هر اپلیکشن کاری