اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

اورهال ماشین آلات صنعتی

اورهال انواع دستگاه های استوک
به روز کردن انواع ماشین آلات و دستگاه های صنعتی
استفاده از سیستم های جدید کنترلی
نقشه های کامل برق و کنترل
تغییرات در قسمت های مکانیکی
اورهال ربات های صنعتی به سیستم جدید با روش های تیچ کردن بدون نقطه دادن
استفاده از قطعات به روز
تجربه به روز کردن انواع دستگاه های آلمانی، کانادایی ،بریتانیایی ، سویسی ، ایتالیایی و اسیایی