اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی Machine Control

کنترل ماشین آلات به صورت یکپارچه و دقیق خطوط با استفاده از Machine Control
برنامه نویسی Motion Control و Machine Control با شبکه های اترکت و cclink
کنترل خطوط تولید به صورت دقیق
عیب یابی سریع
افزایش کیفیت تولید
افزایش سرعت تولید