اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون یکی از مهمترین ارکان تولید صنعتی به حساب می آید

هدف از اتوماسیون سازی و استفاده از روبات، تزریق احساس به پروسه تولید است.

اتوماسیون صنعتی یک فرآیند تولید صنعتی شامل مجموعه ای از ماشین آلات است که از طریق آن ها ترکیبی از مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل می شود این است که کارکنان از مشاغل پرخطر، کسل کننده و آلوده رها شوند و با حذف خطاها و کاهش هزینه‌ها کیفیت را بهبود دهند تا باعث افزایش بهره­ وری، بهبود ایمنی، بهبود کیفیت و افزایش سرعت می شوند.

یکی از مهم‌­ترین زمینه­‌های کاربرد اتوماسیون صنعتی، ساخت و تولید است

اتوماسیون از مواد اولیه تا انبار

ما از سیستم های به روز استفاده می کنیم تا بدون محدودیت و بدون مشکلات بتوان دستگاه های شما و ارتباط دستگاه ها و یا اطلاعات دستگاه ها را برای کارخانه شما مدیریت کنیم

استفاده از ربات ها در خطوط تولید یا مکانیز های خاص بتوان تولیدی با سرعت و بدون دخالت با هزینه پایین تولید کرد

ما در مجموعه بران شدیم تا با تیم شدن تخصهای متنوع بتوان سیستم های نوین را ارائه دهیم